I КЛАС
КАЗАНЛЪК
Начало Новини Наредби Училища Райони График Регистрация

Уважаеми родители,

            На 19 май 2023 г. стартира електронният прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2023/2024 година, съгласно утвърден със заповед на кмета на общината график на дейностите.

            От 19 до 30 май включително родителите ще могат да регистрират и редактират заявления за първо класиране онлайн на https://schoolkn.uslugi.io/. Резултатите ще бъдат обявени на 2 юни, а записването на класираните деца ще бъде в периода от 05.06.2023 г. до 08.06.2023 г.

            От 12 до 18 юни включително е срокът за кандидатстване за II класиране, на 20 юни ще бъдат обявени  резултатите, а срокът за записване е от 21 до 23.06.2023 г. вкл.

            Срокът за кандидатстване за III класиране е от 27 юни до 1 юли 2023 г. включително. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 4 юли, а записването ще бъде от 05 до 07.07.2023 г. включително.

            Пълният график на дейностите за прием, Системата от правила, прилежащите райони за обхват на всяко училище, обявените свободни места и резултатите от класиранията могат да бъдат намерени на специализираната страница за прием на ученици в първи клас на https://schoolkn.uslugi.io/ .

            И тази година предимство получават деца, чиито братя или сестри до 12 -годишна възраст са ученици в същото училище, за което кандидатстват, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Те автоматично се разпределят в първа група.

             В сроковете за регистрация и редакция на заявления, могат да се променят всички заявени данни, с изключение на личните данни. Редакция на заявление може да се направи както онлайн, така и на място в училището, което е избрано като първо желание, без да се губи полученият вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

              Обръщаме внимание на родителите, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането. Също така няма настъпили промени в прилежащите райони за обхват на училищата.

 

Ръководствo за регистрация