I КЛАС
Начало Новини Наредби Училища Райони График Регистрация Вход
« Към всички новини

ОТ 15 МАЙ ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПЪРВИ КЛАС

 

Уважаеми родители,

            Напомняме, че утре, 15 май 2024 г. от 12,00 ч. стартира електронното кандидатстване за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2024/2025 година, съгласно утвърден със заповед на кмета на общината график на дейностите.

От 15 до 27 май включително родителите ще могат да регистрират и редактират заявления за първо класиране онлайн на https://schoolkn.uslugi.io Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 30 май 2024 г., а записването на класираните деца ще бъде в периода от 3 юни до 7 юни 2024 г. между 9:00 и 17:00 ч. в училището, в което са приети.

 

На 11 юни 2024 г., ще бъдат обявени свободните места за второ класиране. В периода от 11 юни до 17 юни 2024 г. включително може да бъде извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за участие във второ класиране. Резултатите ще бъдат обявени на 19 юни 2024 г., а записването ще бъде от 20 до 25 юни 2024 г. включително.

 

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 26 юни 2024 г., като срокът за кандидатстване е от 26 юни до 28 юни 2024 г. включително. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 2 юли, а записването ще бъде от 3 юли до 5 юли  включително.

Пълният график на дейностите за прием, Системата от правила, прилежащите райони за обхват на всяко училище, обявените свободни места и резултатите от класиранията могат да бъдат намерени на специализираната страница за прием на ученици в първи клас на https://schoolkn.uslugi.io

 

Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в базата данни на община Казанлък. За всички желани училища се кандидатства с едно заявление, регистрирано онлайн на сайта за прием в първи клас на Община Казанлък или на място в избраното по първо желание училище.

И тази година предимство получават деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, за което кандидатстват, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Те автоматично се разпределят в първа група.

В сроковете за регистрация и редакция на заявления, могат да се променят всички заявени данни, с изключение на личните данни. Редакция на заявление може да се направи както онлайн, така и на място в училището, което е избрано като първо желание, без да се губи полученият вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

Обръщаме внимание на родителите, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането. Също така няма настъпили промени в прилежащите райони за обхват на училищата.